හොරොව්පතාන පොලිස් ස්ථානයේ ස්ථානාධිපතිගේ දියණිය උල් ආයුධයකින් ඇණ ඝාතනය කෙරේ

හොරොව්පතාන පොලිස් ස්ථානයේ ස්ථානාධිපතිගේ දියණිය උල් ආයුධයකින් ඇණ ඝාතනය කෙරේ

හොරොව්පතාන පොලිස් ස්ථානයේ ස්ථානාධිපතිගේ දියණිය උල් ආයුධයකින් ඇණ ඝාතනය කෙරේ

කර්තෘ Sakila Udayakumara

26 May, 2016 | 8:15 am

ගලෙන්බිඳුණුවැව ප්‍රදේශයේදී උල් ආයුධයකින් ඇණ කාන්තාවක අද උදෑසන ඝාතනය කර තිබේ.

පහර දීමෙන් මිය ගොස් ඇත්තේ හොරොව්පතාන පොලිස් ස්ථානයේ ස්ථානාධිපතිගේ දියණිය බව අප ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරු පැවසී ය.

සිද්ධියෙන් මිය ගිය කාන්තාවගේ මව ද තුවාල ලබා ඇති අතර ඇය මේ වන විට අනුරාධපුර රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබයි.