දුම්රිය ගාස්තු ඉහළ නැංවීමේ කිසිඳු සූදානමක් නැහැ – ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය

දුම්රිය ගාස්තු ඉහළ නැංවීමේ කිසිඳු සූදානමක් නැහැ – ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය

දුම්රිය ගාස්තු ඉහළ නැංවීමේ කිසිඳු සූදානමක් නැහැ – ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය

කර්තෘ Sakila Udayakumara

14 May, 2016 | 11:54 am

දුම්රිය ගාස්තු ඉහළ නැංවීමේ කිසිඳු සූදානමක් නැතැයි ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය පවසයි.

එහි ලේකම් නිහාල් සෝමවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේ, කෙසේ වෙතත් 2008 වසරෙන් පසු දුම්රිය ගාස්තු වැඩි කර නොමැති බව ය.

මගීන්ගෙන් අඩු මුදලක් අය කර දුම්රිය සේවාව පවත්වාගෙන යාම අපේක්ෂාව බව ද ඔහු සඳහන් කළේ ය.

මේ අතර බස් ගාස්තු වැඩි කිරීමක් ඉල්ලා පෞද්ගලික බස් සංගම් දෙකක් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇති බව ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ මහතා සඳහන් කළේ ය.