වනාන්තරවල සිදු වන අපරාධ හා සතුන් දඩයම් කිරීම වැළැක්වීමට පොලීසියේ සහය

වනාන්තරවල සිදු වන අපරාධ හා සතුන් දඩයම් කිරීම වැළැක්වීමට පොලීසියේ සහය

වනාන්තරවල සිදු වන අපරාධ හා සතුන් දඩයම් කිරීම වැළැක්වීමට පොලීසියේ සහය

කර්තෘ Sakila Udayakumara

13 May, 2016 | 7:43 am

වනාන්තරවල සිදු වන අපරාධ හා සතුන් දඩයම් කිරීම වැළැක්වීම සඳහා පොලීසියේ සහය ලබා ගන්නා බව වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ, ඒ සම්බන්ධයෙන් ලබන 17 වන දා පොලිස්පතිවරයා ත් සමග සකාච්ඡා කරන බව ය.

පසුගිය දින කිහිපයේ වාර්තා වූ,වස දී කොටින් ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධි සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ සිදු කරන බව ද අමාත්‍යවරයා පවසයි.