මහේල ජයවර්ධනට ICC කමිටු සාමාජිකත්වය හිමිවෙයි

මහේල ජයවර්ධනට ICC කමිටු සාමාජිකත්වය හිමිවෙයි

මහේල ජයවර්ධනට ICC කමිටු සාමාජිකත්වය හිමිවෙයි

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

13 May, 2016 | 4:35 pm

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නායක මහේල ජයවර්ධන අන්තර් ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ ක්‍රිකට් කමිටුවට පත් කර තිබේ.

එම ආයතන නිල වෙබ් අඩවියේ දැක්වෙන්නේ, ඔහුට අමතරව හිටපු ඉන්දිය ක්‍රිකට් නායක රාහුල් ඩ්‍රාවිඩ් ද එහි සාමාජිකයෙකු ලෙස පත් කර ඇති බව ය.

මෙම පත් කිරීම් සිදු කර ඇත්තේ වසර 3 ක කාලයක් සඳහායි.

මහේල ජයවර්ධන සහ රාහුල් ඩ්‍රාවිඩ් අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් තරග 1161 ක් 1996 වසරේ සිට 2015 වසර දක්වා ක්‍රීඩා කර තිබේ.

නව අන්තර් ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිල ක්‍රිකට් කමිටුවේ පළමු රැස්වීම මේ මස 31 වනදා ලෝඩ්ස් හිදී පැවැත් වීමට නියමිත ය.