නවක වදයට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා – උසස් අධ්‍යාපන ඇමති

නවක වදයට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා – උසස් අධ්‍යාපන ඇමති

නවක වදයට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා – උසස් අධ්‍යාපන ඇමති

කර්තෘ Sakila Udayakumara

13 May, 2016 | 9:22 am

නවක වදයට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේ, නවක වදය සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කිරීමට සිසුන් මැළි වීම හේතුවෙන් ඊට එරෙහිව පියවර ගැනීමට නොහැකි වන බව ය.

කෙසේ වෙතත් මේ වන විට නවක වදය සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කිහිපයක් ම ලැබී ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ද ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා සඳහන් කළේ ය.

නිව්ස්ෆස්ට් වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේ, නවක වදය පාලනය කිරීමේ වගකීම උපකුලපතිවරුන් ඇතුළු පාලක මණ්ඩල වෙත පැවරෙන බව ය.