විල්පත්තුව මුහුදු තීරයෙන් හමු වූ මුහුදු ඌරා

විල්පත්තුව මුහුදු තීරයෙන් හමු වූ මුහුදු ඌරා

විල්පත්තුව මුහුදු තීරයෙන් හමු වූ මුහුදු ඌරා

කර්තෘ Sakila Udayakumara

03 May, 2016 | 12:14 pm

විල්පත්තුව මුහුදු තීරයට අයත් මොල්ලිකුලම ප්‍රදේශයේ ධීවරයෙකුගේ දැළකට මුහුදු ඌරෙකු හසු වී තිබේ.

මෙම සත්ත්වයා හමුව ඇත්තේ, ඊයේ සවස් කාලයේදී ය.

මොල්ලිකුලම නාවික හමුදාවේ නිලධාරීන් එක්ව ගිරිතලේ වනජීවී පශුවෛද්‍ය ඒකකයට දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් පැමිණ අදාළ සත්ත්වයා රැගෙන ගොස් තිබේ.

අප වාර්තාකරු පැවසුවේ, ධීවර දැළට හසු වූ මෙම සත්ත්වයා ගොඩට ගන්නා විට ත් මිය ගොස් සිටි බව ය.

මුහුදු ඌරා ඩුගෝන් යන විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හඳුන්වනු ලබන වඳ වීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති රතු දත්ත පොතට ද ඇතුළත් සත්ත්වයෙකි.