නීති විරෝධීව ළඟ තබා ගත් ගිනි අවි භාර දී ඇති සංඛ්‍යාව 155 ක් දක්වා ඉහළට

නීති විරෝධීව ළඟ තබා ගත් ගිනි අවි භාර දී ඇති සංඛ්‍යාව 155 ක් දක්වා ඉහළට

නීති විරෝධීව ළඟ තබා ගත් ගිනි අවි භාර දී ඇති සංඛ්‍යාව 155 ක් දක්වා ඉහළට

කර්තෘ Staff writer

03 May, 2016 | 5:44 pm

නීති විරෝධීව ළඟ තබාගෙන සිටියදි භාර දී ඇති ගිනි අවි සංඛ්‍යාව 155 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

හමුදා ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් ජයනාත් ජයවීර මහතා පැවසුවේ, එම ගිනි අවි ළඟ තබාගෙන සිටි පුද්ගලයින් විසින් භාර දී ඇති බව ය.

හමුදා ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් ජයනාත් ජයවීර මහතා පැවසුවේ, කිසියම් පුද්ගලයෙකු සතුව නීති විරෝධි ගිනි අවි ඇත්නම් පොදු සමා කාලය ඉක්ම වීටම පෙර ඒවා යුද හමුදාවට භාර දෙන ලෙසයි.

එසේ භාර නොදෙන ගිනි අවි ළඟ තබාගෙන සිටින පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගන්නා බව ද හමුදා ප්‍රකාශක වරයා සඳහන් කළේ ය.

පසුගිය මස 25 වන දා සිට ලබන 6 වන දා දක්වා නීති විරෝධී ගිනි අවි භාර දීම සඳහා පොදු සමා කාලයක් ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව, වැඩිම ගිනි අවි සංඛ්‍යාවක් යුධ හමුදාවට භාර දි ඇත්තේ, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම සංඛ්‍යාව 23කි.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් නීති විරෝධීව ළඟ තබාගෙන සිටි ගිනි අවි 15ක් විවිධ පුද්ගලයින් භාරදී තිබේ.

මීට අමතරව, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ගිනි අවි 2 ක්, ගාල්ලෙන් ගිනි අවි 01 ක් ,මොණරාගල දිස්තික්කයෙන් ගිනි අවි 23ක්, රත්නපුරයෙන් ගිනි අවි 09 ක්, අම්පාරින් ගිනි අවි 05ක්, මහනුවරින් ගිනි අවි 06 ක් සහ මාතලෙන් ගිනි අවි 03ක් වශයෙන් නීති විරෝධී ගිණිඅවි හමුදාවට භාරදී ඇති බව හමුදා ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් ජයනාත් ජයවිර මහතා සඳහන් කළේ ය.