කප්පාදුවකින් තොරව අද සිට විදුලිය ලබාදෙන බව විදුලි බල අමාත්‍යාංශය කියයි

කප්පාදුවකින් තොරව අද සිට විදුලිය ලබාදෙන බව විදුලි බල අමාත්‍යාංශය කියයි

කප්පාදුවකින් තොරව අද සිට විදුලිය ලබාදෙන බව විදුලි බල අමාත්‍යාංශය කියයි

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

18 Mar, 2016 | 6:24 am

අදින් පසු කප්පාදුවකින් තොරව විදුලිය සැපයුම ලබාදිමට හැකි බව විදුලි බල හා පුනර්ජනණිය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පවසයි.

අමාත්‍යාංශ ලේකම් සූරෙන් භටගොඩ මහතා ප්‍රකාශ කළේ, නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ ජනන යන්ත්‍ර පණගැන්වීම ඊයේ රාත්‍රී ආරම්භ කළ බව ය.

මේ අතර ඊයේ දිනයේ ද දිවයින පුරා ඛාණ්ඩ වශයෙන් විදුලිය කපා හරිනු ලැබිණි.

දැනට භාවිතයට නොගෙන අත්හැර දමා තිබෙන ඇඹිලිපිටිය සහ පුත්තලම විදුලි බලාගාර දෙක යළි ක්‍රියාත්මක කිරිමට ද අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇති බව ලේකම්වරයා සඳහන් කළේය.