රාජ්‍ය සේවක දීමනා මූලික වැටුපට එකතු කිරීමේ චක්‍රලේඛය අද

රාජ්‍ය සේවක දීමනා මූලික වැටුපට එකතු කිරීමේ චක්‍රලේඛය අද

රාජ්‍ය සේවක දීමනා මූලික වැටුපට එකතු කිරීමේ චක්‍රලේඛය අද

කර්තෘ Sagarika Chathumali

25 Feb, 2016 | 8:14 am

රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ දීමනා මූලික වැටුපට එකතු කිරීමේ චක්‍රලේඛය අද නිකුත් කරන බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ, වසර 5ක කාලයක් තුළ සියලු දීමනා මූලික වැටුපට එකතු කරන බව ය.

පළමු අදියරේදී රුපියල් 2500ක මුදලක් මූලික වැටුපට එකතු කෙරෙනු ඇති.

රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවියෙන් ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන බව අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ ය.