ඇවන්ට්ගාඩ් ගණකාධිකාරීට CIDය හමුවේ පෙනී සිටින්නැයි, අධිකරණයෙන් නියෝග

ඇවන්ට්ගාඩ් ගණකාධිකාරීට CIDය හමුවේ පෙනී සිටින්නැයි, අධිකරණයෙන් නියෝග

ඇවන්ට්ගාඩ් ගණකාධිකාරීට CIDය හමුවේ පෙනී සිටින්නැයි, අධිකරණයෙන් නියෝග

කර්තෘ Sagarika Chathumali

25 Feb, 2016 | 11:40 am

ඇවන්ට්ගාඩ් සමාගමේ ගණකාධිකාරීවරයාට මාර්තු මස පළමු වන දින අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පෙනී සිට ප්‍රකාශයක් ලබා දෙන ලෙස ගාල්ල ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් නිලුපුලී ලංකාපුර මෙනවිය අද නියෝග කළා ය.

මහේස්ත්‍රාත්වරිය මෙසේ නියෝග කළේ, ගාල්ල වරායේ පාවෙන අවි ගබඩාව සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් කරුණු වාර්තා කළ අවස්ථාවේදී ය.

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියේ සමාගමේ ගිණුම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ ලබා ගැනීම සඳහා සමාගමේ ගණකාධිකාරිවරයාට පැමිණෙන ලෙස නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ය.

වැඩිදුර විභාගය සැප්තැම්බර් මස පළමු වන දිනට කල් තැබී ය.