හිටපු ජනපති මහින්ද මහා පරිමාණ වංචා විමර්ශන ජනධිපති කොමිසම හමුවට

හිටපු ජනපති මහින්ද මහා පරිමාණ වංචා විමර්ශන ජනධිපති කොමිසම හමුවට

හිටපු ජනපති මහින්ද මහා පරිමාණ වංචා විමර්ශන ජනධිපති කොමිසම හමුවට

කර්තෘ Sagarika Chathumali

18 Feb, 2016 | 10:42 am

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද යළි ත් මහා පරිමාණ වංචා විමර්ශනය සඳහා පත් කළ ජනධිපති කොමිසම හමුවට පැමිණියේ ය.

එහි ලේකම් ලැසිල් ද සිල්වා මහතා සඳහන් කළේ, පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේ ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයට මුදල් නොගෙවා දැන්වීම් පළ කිරීම සම්බන්ධයෙන් විභාග වන පැමිණිල්ලකට අදාළව ඔහු අද කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින බව ය.

ඊට අදාළව ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ හිටපු සභාපති අනුර සිරිවර්ධන මහතාගෙන් මේ වන විට සාක්ෂි ලබා ගැනීම සිදුකරමින් පවතින බව ඔහු සඳහන් කළේ ය.

ලැසිල් ද සිල්වා මහතා සඳහන් කළේ, රාජ්‍ය බලය යොදා ගනිමින් රාජ්‍ය ආයතනයකට පාඩු සිදුකිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙම පැමිණිල්ල විභාග වන බව ය.