ඉන්දියාව සමග ඇති කර ගැනීමට යෝජිත ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් අනතුරු ඇඟවීම් (VIDEO)

ඉන්දියාව සමග ඇති කර ගැනීමට යෝජිත ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් අනතුරු ඇඟවීම් (VIDEO)

කර්තෘ Sakila Udayakumara

18 Feb, 2016 | 8:41 pm

ඉන්දියාව සමග ඇති කර ගැනීමට යෝජිත ආර්ථික හා තාක්ෂණික ගිවිසුම තුළින් මෙරට පරිගණක හා තොරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය දැඩි අර්බුදයකට හෙළනු ඇතැයි විවිධ පාර්ශව රැසක් අනතුරු අඟවති.

කෙසේ වෙතත් රජය මේ වන විට ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ, කවුරුන් විරුද්ධ වුව ද යෝජිත ඉන්දු – ලංකා ආර්ථික හා තාක්ෂණික ගිවිසුම ඉදිරි මාස කිහිපය තුළදී අත්සන් කරන බව ය.

ඉන්දියාව සමග අත්සන් කිරීමට නියමිත ගිවිසුම පිළිබඳව 2015 දෙසැම්බර් 09 වන දා පාර්ලිමේන්තුවේදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැහැදිලි කළේ ය.