හික්කඩුවෙන් මුහුදු ගිය ධීවරයින් පිරිසකට මෝරෙකු හමුවෙයි (VIDEO)

හික්කඩුවෙන් මුහුදු ගිය ධීවරයින් පිරිසකට මෝරෙකු හමුවෙයි (VIDEO)

කර්තෘ Staff writer

08 Feb, 2016 | 12:36 pm

හික්කඩුවෙන් මුහුදු ගිය ධීවරයින් පිරිසකට කිලෝග්‍රෑම් 350 ක් පමණ බරැති විශාල මෝරෙකු හමු වී තිබේ.‍

අප වාර්තාකරු පැවසුවේ, හික්කඩුවේ ධීවරයින්ට මෙවැනි මෝරෙකු හමුව ඇත්තේ ප්‍රථම වරට බව ය.

මෙම මෝරා දිගින් අඩි දොළහක් පමණ වන බව ය.

වෙරළේ සිට කිලෝමීටර් 20 පමණ ඈත මුහු‍දේ දී බහුදින යාත්‍රවක් එලන ලද දැලකට මෙම මෝරා හසුව ඇති බව අප වාර්තාකරු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ ය.