බැංගලෝරයේ පාසලකට දිවියෙකු කඩා වදියි (VIDEO)

බැංගලෝරයේ පාසලකට දිවියෙකු කඩා වදියි (VIDEO)

කර්තෘ Staff writer

08 Feb, 2016 | 11:51 am

දිවියා ඉන්දියාවේ මිනිසුන් දේවත්වයෙන් අදහන සත්ත්වයෙකි.

ඒත් ඉන්දියාවේ බැංගලෝර නගරයේ පාසලකට කඩා වැදුණු දිවියෙක් ඊයේ විශාල කලබලයක් ඇති කළේ ය.

උදෑසන පාසල් භූමියට ඇතුළු වුණ මේ දිවියා අවසානයේ කොටු කර ගත්තේ පැය 10 ක පමණ මෙහෙයුමකින් පසුව ය.

මෙහෙයුමට සහභාගි වූ වනජීවි සංරක්ෂණ නිලධාරීන් පවසා ඇත්තේ ,පුද්ගලයින් 6 දෙනෙකුට පමණ තුවාල සිදු කළ මෙම දිවියා වයස අවුරුදු 8 ක පමණ පිරිමි සතෙකු බව ය.

අවසානයේ දිවියා බැංගලෝරයේ ජාතික සත්ත්ව උද්‍යානයට භාර දී තිබේ.

_88154378_88154253

_88154380_88154255

_88154493_8db211e8-75e3-4118-889f-485a120eb79d