ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ පළමු පදක්කම දිනා ගනී

ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ පළමු පදක්කම දිනා ගනී

ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ පළමු පදක්කම දිනා ගනී

කර්තෘ Sakila Udayakumara

06 Feb, 2016 | 11:55 am

ශ්‍රී ලංකාව 12 වන දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ පළමු පදක්කම දිනා ගැනීමට සමත් විය.

කිලෝග්‍රෑම් 48 බර පන්තිය නියෝජනය කළ දිනූෂා හංසිනී රිදී පදක්කම හිමි කර ගැනීමට සමත් වූවා ය.

ඇය එහිදී ස්නැච් ක්‍රමයට කිලෝග්‍රෑම් 65ක බරක් එසවීමට සමත් වූවා ය.

 

ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ පළමු පදක්කම දිනා ගනියිDinusha Hansani wins Silver for SL at South Asian Games

Posted by Newsfirst.lk on Friday, February 5, 2016