යෝෂිතගේ සුවදුක් විමසීමට ශිරන්ති රාජපක්ෂ බන්ධනාගාරයට (VIDEO)

යෝෂිතගේ සුවදුක් විමසීමට ශිරන්ති රාජපක්ෂ බන්ධනාගාරයට (VIDEO)

කර්තෘ Sakila Udayakumara

04 Feb, 2016 | 10:26 pm

බන්ධනාගාර ගතව සිටින යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු රැඳෙවියන් පස් දෙනාගේ සුවදුක් විමසීමට ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය අද ත් බන්ධනාගාරය වෙත පැමිණියා ය.

සී.එස්.එන්. නාලිකාවේ සිදු වූ බව කියන මූල්‍ය අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය සිදු කරනු ලබන පරීක්ෂණ වලට අදාළව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ ඇතුළු පස් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගර ගත කෙරිණි.

ඔවුන්ගේ සුවදුක් විමසීමට අද ත් ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය වැලිකඩ බන්ධනාගාරය වෙත පැමිණියා ය.