නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් සිරකරුවන් 606 දෙනෙකුට ජනපති සමාව (VIDEO)

නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් සිරකරුවන් 606 දෙනෙකුට ජනපති සමාව (VIDEO)

කර්තෘ Staff writer

04 Feb, 2016 | 7:19 am

නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් සිරකරුවන් 606 දෙනෙකුට ජනාධිපති සමාව හිමිව තිබේ.

බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බන්ධනාගාර කොමසාරිස් තුෂාර උපුල් දෙණිය මහතා සඳහන් කළේ, එම සිරකරුවන් අතර කාන්තාවන් 13 දෙනෙකු ද වන බව ය.

සුළු වැරදි සහ දඩ මුදල් ගෙවා ගත නොහැකිව සිරදඬුවම් විඳින පිරිසක් අද දිනයේ එලෙස නිදහස ලබන බව ඔහු සඳහන් කළේ ය.

නිදහස ලබන සිරකරුවන් අතර වැඩිම පිරිසක් සිටින්නේ මාතර බන්ධනාගාරයේ ය.

එම සංඛ්යා ව 67 කි.

මීට අතරව කළුතර සහ කුරුවිට බන්ධනාගාරවලින් ද සිරකරුවන් 59 දෙනෙකු බැගින් නිදහස් ලබන බව ද තුෂාර උපුල් දෙණිය මහතා සඳහන් කළේ ය.