පාන් මිල යළි පහළට

පාන් මිල යළි පහළට

පාන් මිල යළි පහළට

කර්තෘ Sakila Udayakumara

15 Jan, 2016 | 11:14 am

රුපියලකින් ඉහළ දැමූ පාන් ගෙඩියක මිල යළි පහත දැමීමට තීරණය කළ බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබේ.

එහි සභාපති එන්.කේ. ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ, ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද 2% සිට 4% දක්වා වැඩි කිරීම නිසා සියලු බේකරි නිෂ්පාදනවල නිෂ්පාදන පිරිවැය ඉහළ ගිය බව ය.

ඒ අනුව පාන් ගෙඩියක මිල රුපියලකින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කෙරිණි.

ජයවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේ, රජය නැවතත් ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ධ පහත හෙළීම නිසා එහි වාසිය ජනතාවට ලබා දීමට හැකියාව ලැබෙන බව ය.