රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ ගැටලු විසඳීමට අදාළ යෝජනා ඇතුළත් වාර්තාව සකස් කෙරේ

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ ගැටලු විසඳීමට අදාළ යෝජනා ඇතුළත් වාර්තාව සකස් කෙරේ

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ ගැටලු විසඳීමට අදාළ යෝජනා ඇතුළත් වාර්තාව සකස් කෙරේ

කර්තෘ Sakila Udayakumara

10 Jan, 2016 | 8:22 am

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ ගැටලු විසඳීමට අදාළ යෝජනා ඇතුළත් වාර්තාව සකස් කිරීම අවසන් කර තිබේ.

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ ගැටලු විසඳීමට පත් කළ කමිටුවේ සභාපති ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා සඳහන් කළේ, එය ඉදිරි දෙසතිය ඇතුළත අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත භාර දෙන බව ය.

රාජ්‍ය කළමනාකරණ, මුදල්, අධ්‍යාපන, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා යන අමාත්‍යංශවල නියෝජිතයින්ගෙන් සැදුම්ලත් මෙම කමිටුව රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංගමය සමග සාකච්ඡාවක් ද පවත්වනු ලැබී ය.

මේ අතර රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංගමයේ කැඳවුම්කරු ධම්මික මුණසිංහ මහතා පැවසුවේ, උපාධිධාරීන් සඳහා රැකියා පුරප්පාඩු 30000 ක් පවතින බව ය.