කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේදී දුම්රියක් පීලි පනී

කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේදී දුම්රියක් පීලි පනී

කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේදී දුම්රියක් පීලි පනී

කර්තෘ Sagarika Chathumali

10 Jan, 2016 | 2:51 pm

කොළඹ, කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ දුම්රියක් පීලි පැන තිබේ.

දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ, ගාල්ලේ සිට මරදාන දක්වා ධාවනය වූ දුම්රියක් අද උදෑසන එලෙස පීලි පැනීමට ලක් වූ බව ය.

දුම්රිය ස්ථානයේ 6 වන වේදිකාවේ දුම්රිය පීලි පැනීම සිදුව ඇති අතර එය පීලිගත කිරීම ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව පාලක මැදිරිය පැවසී ය.

කෙසේ වෙතත් දුම්රිය ධාවනයට එමගින් බාධාවක් ඇති නොවන බව පාලක මැදිරි ප්‍රකාශකයෙක් සඳහන් කළේ ය.