සියලු බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළ යන ලකුණු

සියලු බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළ යන ලකුණු

සියලු බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළ යන ලකුණු

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

05 Jan, 2016 | 5:27 pm

සියලු බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළ නැංවීමට සිදුවන බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

ජාතිය ගොඩ නැගීමේ බද්ධ සියයට 4 දක්වා ඉහළ යාමෙන් බේකරි නිෂ්පාදන සදහා යොදා ගන්නා අමුද්‍රව්‍ය මිල ඉහළ ගොස් ඇති බව සංගමයේ සභාපති එන්.කේ. ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළේය.

ඔහු පැවසුවේ මේ පිලිබඳව අවසන් තීරණයක් ගැනීම සඳහා සංගමයේ විධායක කමිටුව රැස්වන බව ය.