සුනිල් හඳුන්නෙත්තිගේ මෑණියන්ට ජනපති අවසන් ගෞරව දක්වයි

සුනිල් හඳුන්නෙත්තිගේ මෑණියන්ට ජනපති අවසන් ගෞරව දක්වයි

සුනිල් හඳුන්නෙත්තිගේ මෑණියන්ට ජනපති අවසන් ගෞරව දක්වයි

කර්තෘ Sakila Udayakumara

31 Dec, 2015 | 10:33 pm

ජනතා විමුක්‍ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතාගේ මෑණියන් වූ අභාවප්‍රාප්ත ආර්. පියවතී මහත්මියට ජනාධිපතිතුමන් අද අවසන් ගෞරව දැක්විය.

අභාවප්‍රාප්ත ආර්. පියවතී මහත්මියගේ දේහය තැන්පත් කර තිබූ පන්නිපිටියේ පිහිටි නිවසට අද දහවල් ජනාධිපතිතුමන් පැමිණ අවසන් ගෞරවය පුද කළේ ය.‍

දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීමෙන් අනතුරව සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා ඇතුළු පවුලේ ඥාතීන් වෙත ජනාධිපතිතුමා සිය සංවේගය පළ කළේ ය.