හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ ඝාතන තැතක් පිළිබඳ ජනාධිපති නීතිඥ හේමන්ත වර්ණකුලසූරියගෙන් අනාවරණයක්

හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ ඝාතන තැතක් පිළිබඳ ජනාධිපති නීතිඥ හේමන්ත වර්ණකුලසූරියගෙන් අනාවරණයක්

කර්තෘ Sakila Udayakumara

17 Dec, 2015 | 10:29 pm

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති ධුරය දරන කාල සමය තුළ ඔහු ඝාතනය කිරීමේ එල්.ටී.ටී.ඊ. කුමන්ත්‍රණයක් පිළිබඳව ජනාධිපති නීතීඥ හේමන්ත වර්ණකුලසූරිය මහතා අනාවරණය කළේය.

ඒ, ඊයේ විකාශ වූ දවස වැඩසටහනේදී ය.