අකුරුස්සේ ජල ගැලීම් නිසා සා/පෙළ සිසුන් හතර දෙනෙක් කොටුවෙති

අකුරුස්සේ ජල ගැලීම් නිසා සා/පෙළ සිසුන් හතර දෙනෙක් කොටුවෙති

අකුරුස්සේ ජල ගැලීම් නිසා සා/පෙළ සිසුන් හතර දෙනෙක් කොටුවෙති

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

16 Dec, 2015 | 9:21 am

අකුරුස්ස, බලපත් ඇල්ල අසල ජල ගැලීම් නිසා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සිව් දෙනෙකු කොටුවී සිටින බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ, කොටුවී සිටින සිසුන් මෙගොඩඩ ගැනිම සඳහා මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කරන බව ය.