ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දුට ඇප

ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දුට ඇප

ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දුට ඇප

කර්තෘ Sakila Udayakumara

15 Dec, 2015 | 12:24 pm

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ගිහාන් පිලපිටිය මහතා අද ඇප නියම කළේ ය.

ඒ, ඔහුට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර ඇති නඩු 05ක් සම්බන්ධයෙනි.