රාජ්‍ය සේවක වාහන බලපත්‍රය සම්බන්ධයෙන් අගමැතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

රාජ්‍ය සේවක වාහන බලපත්‍රය සම්බන්ධයෙන් අගමැතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

කර්තෘ Sagarika Chathumali

03 Dec, 2015 | 11:40 am

රාජ්‍ය සේවකයින්ට වසර 10කට වරක් උපරිම වශයෙන් වාහන බලපත්‍ර දෙකක් ලබා දෙන බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසයි.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව පැවසුවේ, පාර්ලිමේන්තුවේදී ය.