රාගම සිද්ධියට එරෙහිව දුම්රිය රියැදුරන් පිරිසක් ඇරඹූ වැඩ වර්ජනය අවසන්

රාගම සිද්ධියට එරෙහිව දුම්රිය රියැදුරන් පිරිසක් ඇරඹූ වැඩ වර්ජනය අවසන්

රාගම සිද්ධියට එරෙහිව දුම්රිය රියැදුරන් පිරිසක් ඇරඹූ වැඩ වර්ජනය අවසන්

කර්තෘ Sagarika Chathumali

24 Nov, 2015 | 9:29 am

රාගමදී රියැදුරෙකුට පහර දුන් බව කියන සිද්ධියකට විරෝධය පළ කරමින් දුම්රිය රියැදුරන් පිරිසක් ආරම්භ කර තිබූ වැඩ වර්ජනය අවසන් කර තිබේ.

අද උදෑසන ආරම්භ කළ මෙම වර්ජනය හේතුවෙන්, කාර්යාල දුම්රිය ගමන්වාර 16ක් පමණ අවලංගු කළ බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය මීට පෙර පාවසී ය.

ඊ.පී.සී.එස්. ධාවනාගාරයට අයත් දුම්රිය රියැදුරන් පිරිසක් මෙම වැඩ වර්ජනය ආරම්භ කළේ, සිය රියැදුරෙකුට ඊයේ රාත්‍රියේ රාගමදී පහරදුන් බව පවසමිනි.