මොණරාගල, උඩුමුල්ල වැවේ බැම්ම කැඩීයාමෙන් ප්‍රදේශ කිහිපයක් ජලයෙන් යට වෙයි

මොණරාගල, උඩුමුල්ල වැවේ බැම්ම කැඩීයාමෙන් ප්‍රදේශ කිහිපයක් ජලයෙන් යට වෙයි

මොණරාගල, උඩුමුල්ල වැවේ බැම්ම කැඩීයාමෙන් ප්‍රදේශ කිහිපයක් ජලයෙන් යට වෙයි

කර්තෘ Staff writer

12 Nov, 2015 | 9:32 am

මොණරාගල, මඩුල්ල ප්‍රදේශයේ උඩුමුල්ල වැවේ බැම්ම කැඩී යාමෙන් පවුල් රැසක් ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

මඩුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් රසික තිලකරත්න මහතා සඳහන් කළේ, ඒ අනුව උඩු මුල්ල හා මකුල්ල ප්‍රදේශවල ජනතාව ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත ඉවත් කර ඇති බව ය.

අධික වර්ෂාවත් සමග වැවේ ජලය පිරී ඇති අවස්ථාවක බැම්ම කැඩී ගොස් ඇති අතර මේ හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ ගොවි බිම් රැසක් ද ජලයෙන් යට වී තිබේ.