වාහනවල අධික ශබ්දය සහිත නලා නාද කිරීමට අද සිට බාධක

වාහනවල අධික ශබ්දය සහිත නලා නාද කිරීමට අද සිට බාධක

By Sakila Udayakumara

20 Nov, 2015 | 9:06 am

වාහනවල අධික ශබ්දය සහිත නලා නාද කිරීමට අද සිට ඉඩ නොදෙන බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි.

එහි සභාපති මහාචාර්ය ලාල් ධර්මසිරි මහතා පැවසුවේ, පිටකොටුවෙන් අද සිට වාහන නලා පරික්ෂාව ආරම්භ කරන බව ය.

අදාළ පරික්ෂාවෙන් පසු අධික ශබ්දය සහිත වාහන නලා සවි කර ඇති වාහනවලින් ඒවා ඉවත් කිරීමට සතියක කාලයක් ලබාදෙන බව ද ඔහු සඳහන් කළේ ය.

මහාචාර්ය ලාල් ධර්මසිරි මහතා පැවසුවේ, එසේ ඉවත් නොකරන්නේ නම් ඒ සඳහා නීති මගින් කටයුතු කරන බව ය.