පුත්තලම, තිල්අඩිය ප්‍රදේශයේ පාලු නිවසක තිබී කාන්තා මළ සිරුරක් සොයා ගනී (VIDEO)

පුත්තලම, තිල්අඩිය ප්‍රදේශයේ පාලු නිවසක තිබී කාන්තා මළ සිරුරක් සොයා ගනී (VIDEO)

කර්තෘ Sakila Udayakumara

24 Oct, 2015 | 4:02 pm

පුත්තලම, තිල්අඩිය ප්‍රදේශයේ නිවසක තිබී සැක කටයුතු ලෙස මිය ගිය කාන්තාවකගේ සිරුරක් හමුව තිබේ.

එලෙස මිය ගොස් ඇත්තේ, තිල්අඩිය ප්‍රදේශයේ ම පදිංචි කාන්තාවකි.

අදාළ කාන්තාව පදිංචි නිවස ආසන්නයේ ම පිහිටි පාලු නිවසක තිබියදී අද ඇගේ සිරුර හමු වී තිබිණි.

එලෙස සැක කටයුතු ලෙස මිය ගොස් ඇත්තේ, 50 හැවිරිදි තිදරු මවකි.

 

පුත්තලම, තිල්අඩිය ප්‍රදේශයේ පාලු නිවසක තිබී කාන්තා මළ සිරුරක් සොයා ගනීRead story: http://goo.gl/uLhhML

Posted by Newsfirst.lk on Saturday, October 24, 2015