කටානේ උත්සවයකදී ඇමතිනී සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේට විරෝධය (VIDEO)

කටානේ උත්සවයකදී ඇමතිනී සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේට විරෝධය (VIDEO)

කර්තෘ Sakila Udayakumara

24 Oct, 2015 | 8:03 pm

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද කටානේ පැවති උත්සවයකට විරෝධය පළ විය.

එසේ ‍විරෝධය පළ කර තිබුණේ, කටාන එක්සත් ජාතික පක්ෂ සංවිධායිකා රෝස් ප්‍රනාන්දු මෙනවිය ඇතුළු පිරිසකි.

කටාන සීමාසහිත විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතියේ සේවකයින් ඇගයීමේ උත්සවය පැවැත්වුණේ, කටාන දෙමංහන්දියේ පිහිටි කාර්යාලයේදී ය.

උත්සවය පැවැත්වෙන අතරතුරදී එක්සත් ජාතික පක්ෂ කටාන ආසනයේ ප්‍රධාන සංවිධායිකා රෝස් ප්‍රනාන්දු මෙනවිය ප්‍රමුඛ පැමිණ පිරිසක් විරෝධය පළ කළහ.

අප වාර්තාකරු පැවසුවේ, උත්සවය වෙනුවෙන් ඉදි කළ තොරණ කිසියම් පිරිසක් ඊයේ රාත්‍රියේ කඩා දමා තිබූ බව ය.