එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය කොළඹ මහ නගර සභාව නිල් පැහැ ගන්වයි (VIDEO)

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය කොළඹ මහ නගර සභාව නිල් පැහැ ගන්වයි (VIDEO)

කර්තෘ Sakila Udayakumara

24 Oct, 2015 | 10:21 pm

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට වසර 70ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් සහ ශ්‍රී ලංකාව එහි සාමාජිකත්වය ලබා වසර 60ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් අද තව ත් සුවිශේෂී කාර්යයක් සිදු කෙරිණි.

ඒ, කොළඹ මහ නගර සභා ගොඩනැගිල්ල නිල් පැහැයෙන් ආලෝකවත් කිරීම ය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශපාලන සබඳතා පිළිබඳ සහකාර ලේකම් මිර්ස්ලෙව් යෙන්කා මහතා සහ මෙරට නිත්‍ය නියෝජිත සුබිනේ නැන්දි මහතා ද එම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

ටර්න් ද වර්ල්ඩ් බ්ලූ සංකල්පයට අනුව කොළඹ මහ නගර සභා ගොඩනැගිල්ල එලෙස නීල වර්ණයෙන් ආලෝකවත් කෙරිණි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ටර්න් ද වර්ල්ඩ් බ්ලූ සංකල්පය යටතේ සිදු වන්නේ, ලොව පුරා පවතින ප්‍රසිද්ධ සහ සුවිශේෂී ගොඩනැගිලි නිල් පැහැයෙන් ආලෝකවත් කිරීම ය.

 

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය කොළඹ මහ නගර සභාව නිල් පැහැ ගන්වයිRead story:http://goo.gl/vxlgKA

Posted by Newsfirst.lk on Saturday, October 24, 2015