රන්ජන් රාමනායක ෆයිල් කිහිපයක් සමග අල්ලස් කොමිසමට පැමිණෙයි (VIDEO)

රන්ජන් රාමනායක ෆයිල් කිහිපයක් සමග අල්ලස් කොමිසමට පැමිණෙයි (VIDEO)

කර්තෘ Sakila Udayakumara

27 Aug, 2015 | 9:45 pm

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තේරීපත් වූ මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා අද අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට පැමිණියේ ය.

ලිපි ගොනු කිහිපයක් ද රැගෙන පැමිණි රන්ජන් රාමනායක මහතා කොමිසමේ සභාපතිවරයා හමුවීමට අත්සාහ කර තිබිණි.

 

රන්ජන් රාමනායක ෆයිල් කිහිපයක් සමග අල්ලස් කොමිසමට පැමිණෙයිRead story: http://goo.gl/6vLRBP

Posted by Newsfirst.lk on Thursday, August 27, 2015