මැදපෙරදිග කලාපයෙන් පුරාවස්තු මිලදී ගැනීමේදි විමසිලිමත් වන්නැයි FBI සංවිධානයෙන් අනතුරු ඇගවීමක්

මැදපෙරදිග කලාපයෙන් පුරාවස්තු මිලදී ගැනීමේදි විමසිලිමත් වන්නැයි FBI සංවිධානයෙන් අනතුරු ඇගවීමක්

මැදපෙරදිග කලාපයෙන් පුරාවස්තු මිලදී ගැනීමේදි විමසිලිමත් වන්නැයි FBI සංවිධානයෙන් අනතුරු ඇගවීමක්

කර්තෘ Sakila Udayakumara

27 Aug, 2015 | 3:52 pm

මැදපෙරදිග කලාපයෙන් පුරාවස්තු මිලදී ගැනීමේදි විමසිලිමත් වන්නැයි එෆ්.බී.අයි. සංවිධානය අනතුරු අගවයි.

එම සංවිධානය පවසන්නේ, අයි.එස්.අයි.එස්. සටන්කාමීන් අරමුදල් රැස් කිරීම සඳහා සිරියාවේ හා ඉරාකයේ පුරාවස්තු සොරාගෙන කළු වෙළෙඳපොළේ ජාවාරම් කරමින් සිටින බව ය.

එම වෙළෙඳාම තුළින් ත්‍රස්තවාදයට සහය දැක්වීමක් විය හැකි බව එෆ්.බී.අයි. සංවිධානය ප්‍රකාශ කර තිබේ.

අයි.එස්.අයි.එස්. සටන්කාමීහු මෑතකදී ඉරාකයේ සහ සිරියාවේ විටිනා පුරාවස්තු හා පුරාවිද්‍යා නටඹුන් රැසක් විනාශ කරනු ලැබූහ.