“ජාතික ආණ්ඩුවක් බිහිවන්නේ පක්ෂ තුළින් නොවෙයි” –  දුමින්ද දිසානායක

“ජාතික ආණ්ඩුවක් බිහිවන්නේ පක්ෂ තුළින් නොවෙයි” – දුමින්ද දිසානායක

“ජාතික ආණ්ඩුවක් බිහිවන්නේ පක්ෂ තුළින් නොවෙයි” – දුමින්ද දිසානායක

කර්තෘ Staff writer

27 Aug, 2015 | 1:55 pm

ජාතික ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය වන්නේ පක්ෂ තුළින් නොව පාර්ලිමේන්තුව තුළින් බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පවසයි.

එහි වැඩ බලන මහලේකම් දුමින්ද දිසානායක මහතා මේ බව සඳහන් කළේ, මේ වන විට පැවැත්වෙන ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ය.

මාධ්‍ය හමුවට එක් වූ හිටපු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේ, මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තරය සාර්ථක අයුරින් දිනා ගනිමින් සිටින බව ය.

මානව හිමිකම් උල්ලංඝණය වීමේ සිදුවීම් විමර්ශනයට දේශිය යාන්ත්‍රණයකට ජාත්‍යන්තරයේ සහාය පළ වීම අගය කළ ඔහු මේ අවස්ථාව මඟ නොහැරිය යුතු බව කියා සිටියේ ය.

2009 වසරේදී ද ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වූ එවැනි අවස්ථාවකින් නිසි ප්‍රයෝජන ගැනීමට අසමත්වීම පිළිබඳව ද, මහින්ද සමරසිංහ මහතා මෙහිදී සිහිපත් කර තිබේ.