විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ අත්පොත යළි සකස් කිරීමට පියවර

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ අත්පොත යළි සකස් කිරීමට පියවර

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ අත්පොත යළි සකස් කිරීමට පියවර

කර්තෘ Staff writer

12 Aug, 2015 | 8:22 am

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ අත්පොත යළි සකස් කිරීමට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පියවර ගෙන තිබේ.

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය මොහාන් ද සිල්වා මහතා පැවසුවේ, දැනට ඇති අත්පොත ශිෂ්‍යන්ට සංකීර්ණ වැඩි බව ය.

ඒ අනුව, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ අත්පොත ශිෂ්‍යන්ට පහසුවෙන් තේරුම්ගැනීමට හැකිවන ලෙස යළි සකස්කරමින් පවතින බව ද විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොම්සමේ සභාපතිවරයා කියා සිටියේ ය.

ඔහු පැවසුවේ, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ එය අවසන් කළ හැකි වනු ඇති බව ය.

ඉන් අනතුරුව අදාළ අත්පොත අන්තර්ජාලයට නිකුත් කිරීමටද කටයුතු කරන බව ද විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොම්සමේ සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ය.