ත්‍රාස්‍යජනක අත්දැකීම් මැද ‘4X4 එක්ස්පෙඩිෂන්’ ගවේෂණාත්මක චාරිකාව ආරුගම්බෙට ළඟා වෙයි

ත්‍රාස්‍යජනක අත්දැකීම් මැද ‘4X4 එක්ස්පෙඩිෂන්’ ගවේෂණාත්මක චාරිකාව ආරුගම්බෙට ළඟා වෙයි

ත්‍රාස්‍යජනක අත්දැකීම් මැද ‘4X4 එක්ස්පෙඩිෂන්’ ගවේෂණාත්මක චාරිකාව ආරුගම්බෙට ළඟා වෙයි

කර්තෘ Staff writer

06 Aug, 2015 | 7:10 pm

ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවේ කමාන්ඩෝ රෙජිමේන්තුව සංවිධානය කරන, ‘4X4 එක්ස්පෙඩිෂන්’ ගවේෂණාත්මක චාරිකාවේ සිව්වන දිනය අදයි.

උල්හිටිය ප්‍රදේශයෙන් අද ගමන් ආරම්භ කළ චාරිකාව වගුරුබිම්, කැළෑ භූමි ඔස්සේ දුෂ්කර මාර්ග රැසක් පසු කරමින් කිලෝ මීටර 167ක දුරක් ආවරණය කළේ ය.

සාගමදී හිමි වූ ත්‍රාස්‍යජනක අත්දැකීමෙන් අනතුරුව, සංගමන්කන්ද,  පොතුවිල් ඔස්සේ ‘4X4 එක්ස්පෙඩිෂන්’ ගවේෂණාත්මක චාරිකාව අද දිනයේ ගමනාන්තය වන ආරුගම්බේ ප්‍රදේශයට ලඟා විය.