මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට සම්බන්ධ අයට ත් නාම යෝජනා දී ඇතැයි, අන්තරායකර ඖෂධ පාලන ජාතික මණ්ඩලය කියයි(VIDEO)

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට සම්බන්ධ අයට ත් නාම යෝජනා දී ඇතැයි, අන්තරායකර ඖෂධ පාලන ජාතික මණ්ඩලය කියයි(VIDEO)

කර්තෘ Staff writer

14 Jul, 2015 | 9:01 pm

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට සම්බන්ධ බවට හඳුනාගෙන ඇති  කිහිපදෙනෙකුට මෙවර මැතිවරණයේදී නාමයෝජනා ලැබී ඇතැයි අන්තරායකර ඖෂධ පාලන ජාතික මණ්ඩලය පවසයි.

එහි සභාපති වෛද්‍ය නිලංග සමරසිංහ මහතා පසුගියදා පැවසුවේ, දේශපාලන පක්ෂ විමසීමක් කළ හොත් එවැනි පුද්ගලයින් පිළිබඳව තොරතුරු ලබාදීමට සූදානම් බව ය.

නිව්ස්ෆස්ට් අන්තරායකර ඖෂධ පාලන ජාතික මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා සමග කළ සංවාදය පහතින්….