පාසල් වාර නිවාඩු දින සංශෝධනය කෙරේ

පාසල් වාර නිවාඩු දින සංශෝධනය කෙරේ

පාසල් වාර නිවාඩු දින සංශෝධනය කෙරේ

කර්තෘ Staff writer

01 Jul, 2015 | 8:28 am

පාසල් වාර නිවාඩු දින සංශෝධනය කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.

ඒ අනුව අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය සඳහා යොදා ගනු ලබන පාසල් හැර සෙසු සියලුම පාසල් ලබන අගොස්තු 31 වන දින තුන්වන පාසල් වාරය සඳහා ආරම්භ කෙරෙනු ඇති.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ, උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන පාසල් සැප්තැම්බර් 09 වනි දින ආරම්භ කරන බව ය.