දේශපාලනයේ කාන්තා නියෝජනය වැඩි කිරීමට මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවෙන් යෝජනා

දේශපාලනයේ කාන්තා නියෝජනය වැඩි කිරීමට මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවෙන් යෝජනා

කර්තෘ Staff writer

19 Jun, 2015 | 9:09 am

දේශපාලනයේ කාන්තා නියෝජනය වැඩි කිරීමට රජයට යෝජනා ගෙන ඒමට මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබේ.

එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක නීතිඥ නිමල් පුංචි හේවා මහතා පැවසුවේ, මෙරට දේශපානයේ කාන්තා නියෝජනය අවම මට්ටමක පවතින බව ය.