ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ආණ්ඩුවට චෝදනාවක් (VIDEO)

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ආණ්ඩුවට චෝදනාවක් (VIDEO)

කර්තෘ Staff writer

03 Jun, 2015 | 9:52 pm

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ පත් කිරීම් සම්බන්ධයෙන් ඇති අපැහැදිලි තත්ත්වයන් නිරවුල් කර ගැනීමට උත්සාහ කරන බව විපක්ෂය පවසයි.

ආණ්ඩු පක්ෂය අවධාරණය කරන්නේ, පදනම් විරහිත චෝදනා මතුකරමින් මේ සඳහා විරුද්ධත්වය පළ කරන බව ය.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යස්ථා සභාවේ පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය මූලික විරෝධතා කිහිපයක් මතුකර තිබේ.

සිවිල් සමාජය නියෝජය කරමින් එම සභාවට පත් කළ ඒ.ටී. ආරියරත්න, ඒ.බඩබ්ලිව්.ඒ සලාම් සහ රාධිකා කුමාරස්වාමි යන මහත්ම මහත්මීන්ගේ පත් කිරීම් පිළිබඳව එකඟතාවක් නොවීම ඉන් එක් කරුණකි.

අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙකු මෙම සභාවට පත් කිරීම පිළිබඳව ද විපක්ෂයෙන් විරෝධතා මතුව තිබේ.