මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා මෙරට කඩොලාන පරිසර පද්ධතියට හානි

මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා මෙරට කඩොලාන පරිසර පද්ධතියට හානි

By Sakila Udayakumara

24 Jun, 2015 | 10:42 am

මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් මෙරට කඩොලාන පරිසර පද්ධතියට හානි සිදුව ඇතැයි මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි.

එහි සභාපති ලාල් ධර්මසිරි මහතා පැවසුවේ, මෙරට කඩොලාන පරිසරය හෙක්ටයාර් 12,700ක් පමණ වන බව ය.

ඉස්සන් වගාව හේතුවෙන් හෙක්ටයාර් 6000ක් පමණ විනාශ වෙමින් පවතින බව ඔහු පවසයි.

ලෝකයේ කඩොලාන වර්ග 50ක් පමණ ඇති අතර ඉන් 21 ම මෙරටදී හමුවීම විශේෂත්වයකි.

ලාල් ධර්මසිරි මහතා සඳහන් කළේ, කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය ආරක්ෂා කර ගැනීම සියලු ජනතාවගේ වගකීමක් බව ය.