කොළඹ සිට මාතර ගිය බස් රථයක් ගාල්ලේදී ගිනි ගනී (VIDEO)

කොළඹ සිට මාතර ගිය බස් රථයක් ගාල්ලේදී ගිනි ගනී (VIDEO)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

23 May, 2015 | 4:46 pm

කොළඹ සිට මාතර බලා ධාවනය වූ පෞද්ගලික බස් රථයක ගින්නක් හටගෙන තිබේ.

ඒ, ගාල්ල ප්‍රදේශයේදී ය.

ගින්න ඇතිවන අවස්ථාවේ බස් රථය තුළ මගීන් 50 දෙනෙකු පමණ රැඳී සිට තිබේ.

අප ගාල්ල යූරිපෝර්ටර් මොහොමඩ් ශෂීන් පැවසුවේ බස් රථයේ ඉදිරිපස ගින්න හටගෙන තිබෙන බව ය.

පසුව ගිනි නිවීම් හමුදාව මැදිහත්ව ගින්න මැඩ පවත්ව ා.ිබේ.

ගින්නෙන් බස් රථයට දැඩි හානි සිදුව තිබේ.

දර්ශන – මොහොමඩ් ශෂීන් (Ureport – ගාල්ල)