දිවයිනේ සියලුම වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානවලට නොමිලේ Wi-Fi

දිවයිනේ සියලුම වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානවලට නොමිලේ Wi-Fi

දිවයිනේ සියලුම වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානවලට නොමිලේ Wi-Fi

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

17 May, 2015 | 8:16 am

මෙරට ක්‍රියාත්මක සියලු වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානවලට නොමිලේ Wi-Fi පහසුකම් ලබා ගැනීමට හැකි කලාප නිර්මාණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය පවසයි.

එහි වැඩසටහන් කළමනාකරු ගවස්කාර් සුභ්‍රමනියම් මහතා පැවසුවේ පළමු අධියරේදී කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ වෙළඳ මධ්‍යස්ථාන දෙකකට එම පහසුකම් ලබා දී ඇති බව ය.

මේ වනවිට රට පුරා ස්ථාන සියයකට වැඩි සංඛ්‍යාවට නොමිලේ Wi-Fi පහසුකම් ලබා දී ඇති බව ගවස්කාර් සුභ්‍රමනියම් මහතා සඳහන් කළේය.