කන්න බොන්න ත් නැහැ: අපි අසරණයි – කටාර් ගින්නෙන් දිවි ගලවා ගත් ලාංකිකයින් කියයි (Special Report)

කන්න බොන්න ත් නැහැ: අපි අසරණයි – කටාර් ගින්නෙන් දිවි ගලවා ගත් ලාංකිකයින් කියයි (Special Report)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

09 May, 2015 | 9:32 pm

කටාර් රාජ්‍යයේ සෙහෙලියා ප්‍රදේශයේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිරිසක් ලැඟුම් ගෙන සිටි ස්ථානයක හටගත් ගින්නකින් හාරසිය පනහකට අධික පිරිසක් අවතැන්ව සිටී.

එහි සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින් පැවසුවේ, ඊයේ මෙම ගින්න හටගත් බව ය.

කටාර් රාජ්‍යයේ සෙහෙලියා ප්‍රදේශයේ පිරිසිදු කිරීමේ ආයතනයක සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකයින් පිරිසක් ලැඟුම්ගෙන සිටි ස්ථානයක මෙම ගින්න හටගෙන තිබේ.

එහි සිට නිව්ස්ෆස්ට් වෙත අදහස් දක්වමින් ඔවුන් පැවසුවේ ගින්න හටගත් ස්ථානයේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් 450 කට අධික පිරිසක් රැඳී සිටි බව ය.

ගින්නෙන් විනාශ වූ ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රයේ පිමිතිය පිළිබඳව අවස්ථා ගණනාවකදී අදාළ අංශ දැනුවත් කළ බව ද ඔවුන් සඳහන් කළේය.

ගින්නෙන් ජීවිත හානි කිසිවක් සිදු නොවූව ද අවතැන් වූ ශ්‍රී ලාංකිකයින් මේ වනවිට තාවකාලික කඳවුරක රඳවා සිටී.