රට ගොඩනගන්න පුළුවන් දේශපාලන ව්‍යාපාරය ජ.වි.පෙ. බව අනුර කුමාර දිසානායක කියයි (VIDEO)

රට ගොඩනගන්න පුළුවන් දේශපාලන ව්‍යාපාරය ජ.වි.පෙ. බව අනුර කුමාර දිසානායක කියයි (VIDEO)

කර්තෘ Sakila Udayakumara

02 May, 2015 | 10:15 am

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මැයි දින පෙළපාලිය ඊයේ ආරම්භ වු‍ණේ, දෙහිවල එස්. ද. එස් ජයසිංහ ක්‍රීඩාංගණයෙනි.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මැයි දින පෙළපාලියට එම පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ඇතුළු ‍පක්ෂ සාමාජිකයින් රැසක් සහභාගීවී සිටියහ.

ජයසිංහ ක්‍රිඩාංගණයෙන් ආරම්භ වූ පෙළපාලිය පාමංකඩ, කිරුළපන හරහා රැළිය පැවැත්වෙන හැව්ලොක් ටවුන් බි.ආර්.සී ක්‍රිඩාංගණය දක්වා පැමිණියේ ය.

 

රට ගොඩනගන්න පුළුවන් දේශපාලන ව්‍යාපාරය ජ.වි.පෙ. බව අනුර කුමාර දිසානායක මැයි රැළියේදී කියයිRead More: http://wp.me/p5qkT7-etC

Posted by Newsfirst.lk on Friday, May 1, 2015