අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල භික්ෂු බල මණ්ඩලයේ විරෝධතා පා ගමනට පොලීසියෙන් කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාරයක් (VIDEO)

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල භික්ෂු බල මණ්ඩලයේ විරෝධතා පා ගමනට පොලීසියෙන් කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාරයක් (VIDEO)

කර්තෘ Sagarika Chathumali

29 Apr, 2015 | 9:09 pm

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල භික්ෂු බල මණ්ඩලය සංවිධානය කළ විරෝධතා පා ගමනක් විසුරුවා හැරීමට පොලීසිය අද කඳුළු ගැස් සහ අධිපීඩන ජල ප්‍රහාරයක් එල්ල කළේ ය.

ඒ, විරෝධාවේ නිරත භික්ෂූන් වහන්සේ ඇතුළු පිරිස විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම පරිශ්‍රයට අනවසරයෙන් ඇතුළු වීම හේතුවෙනි.

විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේ බඳවා ගැනීම කප්පාදු කිරීම අතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිටින් මෙම විරෝධතා පා ගමන ආරම්භ විය.

පා ගමින් පැමිණ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසට අතුළු වීමට විරෝධාකරුවන් ක්‍රියා කළ අතර එහිදී නොසන්සුන් තත්ත්වයක් ඇති විය.