රාජපක්ෂලා හොරු නෙවෙයි – හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ කියයි (VIDEO)

රාජපක්ෂලා හොරු නෙවෙයි – හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ කියයි (VIDEO)

කර්තෘ Sakila Udayakumara

24 Apr, 2015 | 8:44 pm

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද කොළඹ ජාතික රෝහලට පැමිණ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා හමුවිය.

මැයි මස 05 වන දා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා තවමත් ජාතික රෝහලේ ගෙවන වාට්ටුවේ රැදී සිටී.

අද ඔහු හමුවූ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පසුව මාධ්‍යයට අදහස් දැක්වී ය.