අල්ලස් කොමිසම ඉදිරිපිට විරෝධතා දැක් වූ හිටපු අමාත්‍යවරුන් ඇතුළු 27 දෙනෙකුට නොතීසි

අල්ලස් කොමිසම ඉදිරිපිට විරෝධතා දැක් වූ හිටපු අමාත්‍යවරුන් ඇතුළු 27 දෙනෙකුට නොතීසි

අල්ලස් කොමිසම ඉදිරිපිට විරෝධතා දැක් වූ හිටපු අමාත්‍යවරුන් ඇතුළු 27 දෙනෙකුට නොතීසි

කර්තෘ Sakila Udayakumara

24 Apr, 2015 | 5:09 pm

අධිකරණ නියෝග කඩ කරමින් අල්ලස් කොමිසම ඉදිරිපිට විරෝධතාවයේ යෙදුණු පුද්ගලයින් 27 දෙනෙකුට නොතීසි නිකුත් කර තිබේ.

පොලීසිය පැවසුවේ, ඒ අතර හිටපු අමාත්‍යවරුන්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු පිරිසක් සිටින බව ය.

අල්ලස් කොමිසම ඉදිරිපිට විරෝධතා පැවැත්වීම තහනම් කරමින් පෙරේදා කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝගයක් නිකුත් කර තිබිණි.

එහෙත් අදාළ නියෝගය කඩ කරමින් පිරිසක් ඊයේ අල්ලස් කොමිසම ඉදිරිපිට විරෝධතාවයේ නිරත වූහ.