20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවනවා – ජනපති

20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවනවා – ජනපති

20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවනවා – ජනපති

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

23 Apr, 2015 | 8:51 pm

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවාහරිනු ලබන්නේ 20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් පසුව බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මධ්‍යම කාරක සභාවට දන්වා තිබේ.